تبلیغات
برگزیده های وب - اسنادمحرمانه ازکشف حجاب رضاخانی/عکس
نویسنده :عباس جندقیان
تاریخ: 21 بهمن 89 ساعت 18 و 00 دقیقه و 00 ثانیه
روزنامه جوان؛
 ماجراى كشف حجاب به دست رضاخان میرپنج، ریشه در جریان روشنفكرى بیمارگونه ای دارد كه از دوران قاجاریه، خصوصا در زمان ناصرالدین شاه و احمدشاه، با حضور مأموران قدرتهاى استكبارى در كسوتهاى مختلف در ایران و مسافرت‏هاى شاهانه به كشورهاى غربى و مهمتر از همه بازگشت عناصر فرنگ رفته مرعوب فرهنگ مبتذل غرب، امثال میرزاملكم خان و تقى‏ زاده كه براى پیشرفت معتقد به فرنگى شدن، از فرق سر تا نوك پا داشتند، رشد پیدا کرد . این تهاجم ابتدا با تغییر لباس ملى و طرح لباس متحدالشكل و ممنوع كردن لباس روحانیت، شروع شد و پس از سفر چهل روزه رضاخان در خردادماه سال ۱۳۱۳ به تركیه با كارگردانى محمدعلى فروغى و به میزبانى كمال مصطفى پاشا (آتاتورك) كه تركیه را عرصه تاخت‏وتاز فرهنگ غرب كرده بود،با برنامه ریزی گسترده تر و هماهنگ با ترکیه به صورت گسترده‏ ترى در ایران اعمال گردید.

در همین سال بود كه آموزگاران و دختران دانش‏آموز از داشتن حجاب، ممنوع شدند و به دنبال آن، به نیروهاى شهربانى دستور داده شد تا با توسل به قوه قهریه، حجاب را از سر زنان مسلمان بردارند. درادامه تحمیل فرهنگ بى‏عفتى بود كه رضاخان، با گستاخی تمام ، حرم شریف و مطهر ثامن‏الحجج (ع) را با خون معترضین به كشف حجاب رنگین ساخت و واقعه كشتار خونین مسجد گوهرشاد را به وجود آورد. و در همین راستا فعالیتهاى گسترده‏اى جهت کشف حجاب در نقاط مختلف ایران صورت گرفت كه از آن جمله به صدور بخشنامه‏هاى متعددى كه در سالهاى ۱۳۱۶ و ۱۳۱۷ به وزارتخانه‏ها، استانداریها، فرمانداریها و شهربانى‏ها ارسال گردید، مى‏توان اشاره كرد.

اسنادى كه در این بخش به مطالعه آن خواهید پرداخت، گوشه‏اى از اظهار عجز كارگزاران رضاخانى است كه با مخالفت سرسختانه مردم غیور و متدین خطه خونرنگ آذربایجان روبرو گردیده و به شكست ذّلت‏بار خود اعتراف كرده‏اند.سند اول:

شماره : ۱۱۸
از: رضائیه دفتر مخصوص شاهنشاهى
از مراغه گزارش مى‏دهند كشف حجاب به هیچ‏وجه در آن شهر عملى نشده است بنده هم كه آنجا رفتم همین‏طور دیده شد تغییر شهربانى آنجا را فرماندارى مراغه براى پیشرفت حجاب لازم دانسته است.
مستوفى

سند دوم:
شماره: ۳۱۵ تاریخ: ۱۶/۲/۱۳۱۷
ریاست اداره‏كل شهربانى
از قرار گزارش استاندار ۴ كشف حجاب در مراغه عملى نشده و این عدم پیشرفت را براثر بى‏كفایتى و یا عدم توجه رئیس شهربانى آنجا مى‏داند و تقاضاى تغییر او را نموده است. حسب‏الامر مطاع مبارك اعلیحضرت همایون شاهنشاهى ابلاغ مى‏نماید اگر این‏طور است كه اظهار شده رئیس شهربانى مزبور را تغییر بدهید نتیجه اقدامات را هم گزارش بدهید كه به‏عرض پیشگاه مبارك برسد.

سند سوم :
شماره: ۵۱۱
ریاست دفتر مخصوص شاهنشاهى
عطف به ابلاغیه مطاع مبارك ۳۱۵ـ ۶/۲/۱۷ راجع به گزارش استاندار ۴ در موضوع عملى نشدن كشف حجاب در مراغه كه اوامر مطاع مبارك اعلیحضرت همایون شاهنشاهى شرف صدور یافته است هرگاه رئیس شهربانى آنجا غفلت كرده است تغییر داده شود بعرض مى‏رساند. یاور حسام وزیرى پایه‏ور شهربانى تبریز براى بازجویى به مراغه اعزام طبق گزارش شهربانى تبریز به‏طورى كه بازجویى شده رئیس شهربانى مراغه در مورد كشف حجاب غفلتى نكرده زنهایى كه در معابر دیده مى‏شوند بى‏حجاب هستند ولى عده‏اى از بانوان از منزل خارج نمى‏شوند متمنى است مراتب را از شرف عرض پیشگاه مبارك اعلیحضرت همایون شاهنشاهى گذرانده اوامر مطاع مبارك را ابلاغ فرمایند.
رئیس اداره كل شهربانى
[پى‏نوشت رضاخان:] تا وقتى كه در خانه هستند نباید متعرض شد هر وقت از خانه خارج شدند و خواستند با حجاب حركت نمایند مطابق مقررات باید ممانعت شود.۱۵/۴/۱۷[۱۳۱۷]

سند چهارم :
شماره: ۸۷۷ تاریخ: ۱۵/۴/۱۳۱۷
محرمانه ریاست اداره كل شهربانى
نامه شماره ۱۱۹۶۱/۲۰۸۵۶ به عرض پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهى رسید مقرر فرمودند ابلاغ نمایم زنهایى كه در خانه‏هاى خود با چادر هستند نباید متعرض آنها شد هر وقت از خانه خود با حجاب خارج و در كوچه و معابر با چادر باشند مطابق مقررات باید ممانعت به عمل آید.
رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهى

سند پنجم :
از: رضائیه ۲۷/۱۲/۱۷
شماره: ۳۱۲۸
دفتر مخصوص شاهنشاه
وضع حجاب شهرهاى این استان و رضائیه را كه در هیچ‏جا رضایت‏بخش نیست و كرارا به غلامحسین بهزادى رئیس شهربانى اینجا تذكر داده و نتیجه نگرفته‏ام بالاخره به وزارت كشور گزارش داده‏ام معلوم مى‏شود براثر این گزارش از اداره كل شهربانى بازپرسى‏هایى از او شده است به جاى اینكه به بنده مراجعه و در رفع این وضعیت تشریك مساعى كند نامه بخشنامه مانندى به همه ادارات اینجا نوشته به خواهش و تمنا شاید در پاره[اى] موارد به فشار مشغول تمام كردن وقت است.
با این رئیس شهربانى كه باید چشم و گوش و دست بنده باشد نمى‏دانم چگونه تشریك مساعى كنم در شهرهاى این استان غیر از شاگردان مدارس و خانم‏هاى رؤسا و اعضاء ادارات و مسیحى‏ها هر زنى كه در كوچه دیده مى‏شود روسرى داشته و چانه و صورت خود را بسته است. ۵۸ عبداللّه‏ مستوفى

سند ششم :
شماره: ۳۱۲۸ تاریخ: ۲/۱۲/۱۳۱۷
محرمانه
ریاست اداره‏كل شهربانى
از قرار اظهار استاندار ۴ موضوع رفع حجاب در آن استان رضایت‏بخش نیست غلامحسین بهزادى رئیس شهربانى آنجا نیز بدون مراجعه به استاندارى مستقیما یك نوع اقدامات بى‏حاصلى مى‏نماید. غیر از شاگردان مدارس و خانم‏هاى رؤسا و اعضاء دوائر و مسیحى‏ها سایرین با روسرى راه مى‏روند و صورت و چانه خود را هم با روسرى مى‏بندند استاندارى از رئیس شهربانى آنجا شاكى است كه با او در امورات تشریك مساعى ندارد حسب‏الامر مطاع مبارك اعلیحضرت همایون شاهنشاهى ابلاغ مى‏نماید یا رئیس شهربانى رضائیه را تغییر بدهید و یا به ترتیب دیگر رفع شكایت استاندار را بنمایید كه در پیشرفت امور وقفه حاصل نگردد.رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهى
 
و سند هفتم نیز ادامه این مقاومت جانانه است كه تا پایان عمر رژیم شاهنشاهى ادامه داشته است:
شماره: ۶۰/ م تاریخ: ۲۹/۲/۲۵۳۶ [۱۳۵۶]
آقاى خسرو امیرقاسمى سرپرست اداره كل كشاورزى و مدیركل تعاون و امور روستاها
نظر به پیشرفتهاى دوران انقلاب جامعه زنان ایران و فعالیتهایى كه خانم‏ها در شئون مختلف اجتماعى آغاز نموده و گامهاى مؤثرى كه دوشادوش مردان در اداره امور مملكت برمیدارند و باتوجه به این واقعیت كه منظور حجاب نسوان در اسلام چیزى غیر از استفاده از چادر این پوشش دست و پاگیر و باز دارنده از تحریك بوده است اوامر مبارك اعلیحضرت همایونى شاهنشاه آریامهر مبنى بر عدم استفاده چادر صادر گردیده بنابراین ضرورت دارد اوامر صادره را به كلیه خانمهاى شاغل در آن اداره و ادارات تابعه بنحو مؤثر متذكر شده و به آقایان نیز تفهیم فرمایید كه استفاده از چادر وسیله همسرهاى‏شان بلاتردید موجب مواخذه و بازخواست شدید آنان خواهد شد.
احمد برادر
استاندار
ارسال گردید
خواهشمند است مراتب به فرد فرد خانمهاى شاغل در آن اداره نیز ابلاغ فرمایند.
خسرو امیرقاسمى
مدیر تعاون و امور روستاها و سرپرست اداره كل كشاورزى استان چهار محال و بختیارى جستجو در وبلاگ
درباره من
لینک های مفید
فروشگاه مجله و کتاب الکترونیکی کیوسک 724
گالری والپیپر و عکس پس زمینه والپیپرهای ایرانی
قالب های حرفه ای وبلاگ
مجله تفریحی سرگرمی جزیره نشین
ابزارک های وبلاگ
قالب وبلاگ

  • کل بازدید:
  • بازدید امروز :
  • یازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل مطالب :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :